Uvjeti programa vjernosti

Pravila programa vijernosti / Mireille Loyalty

Verzija 2, prosinac 2023. godine, Zagreb

ORGANIZATOR LOYALTY PROGRAMA

Mi smo LIVELY ROASTERS d.o.o., Vrsarska ulica 2, Zagreb, OIB 48618475184, te pod nazivom Mireille Aromatherapy (dalje u tekstu: „Lively“, „mi“, „naše“, „svoje“) na internetskoj stranici www.mireille.me / www.mireillearomatherapy.com, a čiji je sastavni dio internetska trgovina (dalje u tekstu: „Mireille internetska stranica“), organiziramo loyalty program (program vjernosti) naziva Mireille Loyalty.

Ova Pravila loyalty programa (dalje u tekstu: „Pravila programa“) uređuju loyalty program u kojem ako ste kupac na Mireille internetskoj stranici, te postanete član loyalty programa (dalje u tekstu: „član“, „Vi“, „Vaš“, „Vaše“) imate mogućnost prikupljanja bodova i ostvarivanja pogodnosti prema Pravilima programa.

Osim ovih Pravila programa, na Vas kao kupce na Mireille internetskoj stranici primjenjuju se, te ste se dužni pridržavati i Uvjeta kupovine i korištenja.

Ako imate pitanja u vezi našeg loyalty programa, kao i pitanja u vezi ovih Pravila programa, slobodno nas kontaktirajte putem pismena na adresu našeg sjedišta ili putem elektroničke pošte na adresu: [email protected].

OBJAVA I PROMJENA PRAVILA PROGRAMA, TE PREKID LOYALTY PROGRAMA

Pravila programa bit će objavljena i dostupna na Mireille internetskoj stranici.

Lively kao organizator loyalty programa ima pravo dopuniti i izmijeniti Pravila programa, a time i uvjete u vezi prikupljanja bodova i ostvarivanja pogodnosti u loyalty programu. O svim dopunama i izmjenama bit ćete pravovremeno obaviješteni putem Mireille internetske stranice. Dopune i izmjene Pravila programa stupaju na snagu 5. (petog) dana od dana objave istih na Mireille internetskoj stranici. Stupanjem na snagu novih (promijenjenih) Pravila programa, stara Pravila programa prestaju vrijediti.

Dopune i izmjene Pravila programa nemaju retroaktivni učinak, dakle ne utječu na bodove koje ste već prikupili.

Ako kao član loyalty programa niste suglasni s novim Pravilima programa, molimo da odmah istupite iz loyalty programa. Istupanjem iz loyalty programa prestaje Vaše članstvo u loyalty programu, te se smatra kako je raskinut postojeći ugovorni odnos između Vas kao člana i nas (Lively-a) kao organizatora loyalty programa. Molimo da pravila u vezi istupanja iz loyalty programa pročitate niže u podnaslovu „UČLANJENJE I ISTUPANJE IZ LOYALTY PROGRAMA“.

Nastavkom Vašeg članstva u loyalty programu, dakle ako niste istupili iz loyalty programa u roku od 5 (pet) dana od objave dopunjenih i izmijenjenih Pravila programa, smatra se da ste suglasni s dopunama i izmjenama.

Lively kao organizator loyalty programa ima pravo u bilo kojem trenutku prekinuti loyalty program bez obrazloženja. Članovi će o prekidu biti obaviješteni najkasnije 30 (trideset) dana prije prekida loyalty programa putem Mireille internetske stranice. U tom slučaju, Lively se po prekidu loyalty programa oslobađa svih nastalih obveza prema članovima (bodovi i pogodnosti se više ne mogu prikupljati niti koristiti).

PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA

Pravila programa sadržavaju opće uvjete koji predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas kao člana loyalty programa i nas (Lively-a) kao organizatora istog.

Spomenuti opći uvjeti ujedno predstavljaju čitavi ugovor između Vas kao člana loyalty programa i nas (Lively-a) kao organizatora istog, a u vezi Vašeg članstva u loyalty programu. No, važno je napomenuti kako osim navedenog, na Vas kao člana loyalty programa / kupca na Mireille internetskoj stranici primjenjuju se, te ste se dužni pridržavati i Uvjeta kupovine i korištenja.

Odricanje od bilo koje odredbe Pravila programa ili Pravila programa u cijelosti nije dopušteno.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Pravila programa prije odluke o učlanjenju u loyalty program.

Označavanjem dedicirane izjave u sklopu registracijskoj obrasca za učlanjenje u loyalty program, smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Pravila programa, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s Pravilima programa, te da ćete pristupiti i sudjelovati u loyalty programu u skladu s istima. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku dovršetka registracije, odnosno u trenutku učlanjenja u loyalty program.

Ako niste suglasni s Pravilima programa, molimo Vas da se ne učlanjujete u naš loyalty program.

Članstvo u loyalty programu zabranjeno je osobama mlađim od 18 (osamnaest) godina.

UČLANJENJE I ISTUPANJE IZ LOYALTY PROGRAMA

Prikupljanje bodova i korištenje pogodnosti u loyalty programu moguće je tek nakon Vašeg učlanjenja u isti, a u skladu s Pravilima programa.

Učlanjenje u loyalty program je besplatno, te se vrši ispunjavanjem registracijskog obrasca na Mireille internetskoj stranici. Ispunjavanjem traženih podataka u registracijskom obrascu kreirate svoj korisnički račun, te postajete član loyalty programa. Učlaniti se mogu isključivo fizičke osobe.

Kako bi se učlanili u loyalty program, potrebni su nam Vaši sljedeći podatci: korisničko ime, Email adresa, Vaš datum rođenja, te je potrebno kreirati jedinstvenu lozinku za pristup korisničkom računu. Svi podatci koje pružate prilikom učlanjenja u loyalty program moraju biti istiniti, točni i potpuni. U slučaju promjene Vaših podataka nakon učlanjenja, molimo da nas obavijestite o nastalim promjenama, te da nam pružite nove, ažurirane podatke. Lively kao organizator loyalty programa nije odgovoran za istinitost, točnosti i potpunost Vaših podataka. Lively kao organizator loyalty programa nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može proizaći iz mogućih zloupotreba povezanih s davanjem neistinitih, netočnih i nepotpunih podataka.

Lively kao organizator loyalty programa ima pravo odbiti Vaš zahtjev da se učlanite u loyalty program ako nam pružite neistinite, netočne i nepotpune podatke prilikom učlanjenja ili ako ste već ranije isključeni iz loyalty programa zbog kršenja Pravila programa ili drugog zabranjenog ponašanja.

Nakon što putem registracijskog obrasca pružite podatke potrebne za učlanjenje u loyalty program automatski kreirate svoj korisnički račun, te postajete član loyalty programa.

Učlanjenje u loyalty programu nije prenosivo.

U svakom trenutku slobodno možete istupiti iz loyalty programa čime prestaje Vaše članstvo u loyalty programu. Istupiti iz loyalty programa moguće je na način da obrišete svoj korisnički račun i povezane podatke koristeći upravljačku ploču Vašeg korisničkog računa – /moj profil/detalji računa/.

Također, Lively kao organizator loyalty programa može isključiti člana iz loyalty programa u slučaju kršenja Pravila programa, kao i u slučaju bilo kakvih zabranjenih ponašanja člana kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava, privatnost i interesi drugih i Lively-a kao organizatora.

Nakon istupanja ili isključenja iz loyalty programa ne možete skupljati bodove, kao ni koristiti pogodnosti loyalty programa.

Nakon istupanja iz loyalty programa, uvijek se možete ponovno učlaniti u naš loyalty program. U tom slučaju bodovi i pogodnosti iz Vašeg prijašnjeg članstva više ne vrijede.

Nakon istupanja ili isključenja iz loyalty programa brišemo Vaše osobne podatke u roku od mjesec dana od dana istupanja ili isključenja.

PRIKUPLJANJE BODOVA I OSTVARIVANJE POGODNOSTI

Kao član loyalty programa bodove prikupljate kod kupnje proizvoda na Mireille internetskoj stranici, a u skladu s odredbama ovih Pravila programa. Bodove je moguće prikupljati samo kod kupnje sirovina, ambalaža, Gesha proizvoda, Altho proizvoda i Lively Roasters kave, ne i prilikom kupnje ostalih proizvoda na Mireille internetskoj stranici.

Bodovi se prikupljaju za jednu kupnju. Bodovi se ne mogu kupiti, te nisu prenosivi.

Bodovi se prikupljaju na način da potrošeni 1 EURO prilikom kupnje znači 1 prikupljeni bod (sustav bodovanja).

Bodovi se bilježe, te stanje bodova možete pratiti na upravljačkoj ploči svog korisničkog računa – Moj Mireille Loyalty.

Bodovi vrijede godinu dana od datuma kupnje temeljem koje su prikupljeni, a zatim se brišu ako nisu iskorišteni u navedenom roku. Prilikom iskorištavanja bodova za jednu od pogodnosti, prvo se uzimaju u obzir najstariji bodovi.

Pogodnosti se ostvaruju na sljedeći način:

 • u zamjenu za 270 bodova, član dobiva promo kod za 15% popusta na cijelu narudžbu,
 • u zamjenu za 360 bodova, član dobiva promo kod za 20% popusta na cijelu narudžbu,
 • u zamjenu za 450 bodova, član dobiva promo kod za 25% popusta na cijelu narudžbu,
 • u zamjenu za 200 bodova, član dobiva promo kod za 100% popusta na jednu online radionicu. (TRENUTNO NEDOSTUPNO)

Pogodnosti loyalty programa mogu se koristiti samo pri izvršavanju kupnje u svoje ime i za svoj račun.

Pogodnosti Loyalty programa nisu prenosive.

DODATNI NAČINI OSTVARIVANJA POGODNOSTI – REFERRAL PROGRAM

Loyalty program ima mogućnost i dodatnog načina ostvarivanja pogodnosti – referral program (program preporuke).

Referral program je program u kojem član loyalty programa poziva osobu koja nije član loyalty programa da se učlani u isti, te pritom ostvaruju pogodnosti.

Svaki član loyalty programa dobiva jedinstveni kod preporuke, a koji član može pronaći na upravljačkoj ploči svog korisničkog računa – Moj Mireille Loyalty.

Svaki član loyalty programa može podijeliti svoj kod preporuke s osobom koja još nije član loyalty programa putem odabranog kanala komunikacije.

Osoba koja još nije član loyalty programa dobiva kod od člana i unosi ga na dedicirano mjesto tijekom svoga učlanjenja u loyalty program. Moguć je unos samo jednog koda preporuke.

Nakon učlanjenja u loyalty program s dobivenim kodom preporuke, kod prve kupnje u minimalnom iznosu od 50 EUR na Mireille internetskoj stranici, novi član i član koji mu je podijelio kod preporuke dobivaju popust u iznosu od 15%.

Član loyalty programa može putem koda preporuke pozvati maksimalno 5 (pet) novih članova.

POGREŠKE, NEPRAVILNOSTI I RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Članovi loyalty programa mogu zatražiti ispravak bodova koji su greškom dodijeljeni ili nisu dodijeljeni putem sljedećeg kontakta [email protected]. Zahtjev za ispravkom bodova podnosi se bez odgode, odnosno odmah kod otkrivanja pogreške. Zahtjev za ispravkom mora biti detaljno obrazložen, te je nužno staviti na raspolaganje sve podatke i dokumente koji podupiru zahtjev.

Član loyalty programa uvijek može podnijeti pisani prigovor u vezi loyalty programa na sljedeći način:

 • na adresu našeg sjedišta: LIVELY ROASTERS d.o.o., Vrsarska ulica 2, 10000 Zagreb;
 • na Email adresu: [email protected].

Nakon primitka pisanog prigovora dostavit ćemo Vam potvrdu o primitku istog u najkraćem mogućem roku.

Pri podnošenju pisanog prigovora član loyalty programa dužan je isti detaljno obrazložiti, te staviti na raspolaganje sve podatke i dokumente koji podupiru prigovor.

Lively kao organizator loyalty programa u slučaju da nema na raspolaganju dovoljno podataka i dokumenata potrebnih za rješavanje prigovora, može zatražiti od člana loyalty programa koji podnosi prigovor da u određenom roku dostavi dodatne podatke. U slučaju da član loyalty programa pravovremeno ne dostavi tražene podatke, te se zbog toga prigovor ne može riješiti, Lively može odbiti prigovor.

Lively će članu loyalty programa dostaviti pisani odgovor na prigovor u roku od petnaest (15) dana od dana primitka prigovora.

U slučaju da član loyalty programa i Lively kao organizator loyalty programa ne mogu postići dogovor u vezi rješavanja pisanog prigovora, član loyalty programa zaštitu uvijek može potražiti pred nadležnim tijelima.

VAŠE OBVEZE I PONAŠANJE

Kao član loyalty programa isključivo ste i jedino odgovorni za svu opremu i troškove potrebne za sudjelovanje u loyalty programu, odnosno za pristup i korištenje Mireille internetske stranice.

Kao član loyalty programa dužni ste pristupati i sudjelovati u istom u skladu s ovim Pravilima programa, kao i u skladu s primjenjivim propisima, posebno pravom Republike Hrvatske i Europske unije.

U loyalty programu možete sudjelovati isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Zabranjena ponašanja u vezi Vašeg sudjelovanja u loyalty programu uključuju, ali nisu ograničena na:

 • sudjelovanje u aktivnostima koje su nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, vulgarne ili su na bilo koji drugi način sporne, te kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, razmjenu i svako ostalo korištenje materijala i sadržaja koji su nezakoniti, štetni, uvredljivi, vulgarni, klevetnički ili su na bilo koji drugi način sporni, te kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih,
 • lažno predstavljanje, odnosno pružanje lažnih podataka o sebi,
 • bilo kakvo korištenje prava intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, primanje, razmjena, preuzimanje i svako ostalo korištenje bilo kojeg materijala i sadržaja s internetske stranice u bilo koju neosobnu i komercijalnu svrhu ili na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama primjenjivim na odnos između Lively-a i Vas,
 • prenošenje materijala i podataka koji sadrže softverske viruse, zlonamjerne softvere, ransomware ili bilo koji drugi štetni program ili računalni kod dizajniran da negativno utječe na rad bilo kojeg softvera ili hardvera ili druge opreme,
 • bilo koje radnje kojima se narušava ili koje će dovesti do narušavanja funkcionalnost internetske stranice, a time i funkcioniranja loyalty programa,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja primjenjivog prava,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja odredbi Pravila programa,
 • sve što prema mišljenju Lively-a šteti ili bi moglo štetiti ugledu Lively-a i njegovih partnera, klijenata, kupaca, drugih članova loyalty programa i ostalih trećih strana s kojima je Lively povezan na bilo koji način.

U slučaju da kao član loyalty programa postupate na neki od zabranjenih načina, Lively ima pravo da Vas u bilo kojem trenutku, bez prethodne opomene, isključi iz loyalty programa. Pritom, Lively može poduzeti sve potrebne i dopuštene radnje za uskraćivanje pristupa Mireille internetskoj stranici, odnosno njezinim funkcionalnostima.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI

Informacije o privatnosti, odnosno informacije o tome kako Lively prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke, možete saznati u Izjavi o privatnosti na sljedećoj poveznici: https://mireillearomatherapy.com/privatnost/.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na ova Pravila programa primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Sve eventualne sporove nastale iz Pravila programa ili njegovih promjena, Lively i član loyalty programa će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja bit će nadležan sud u Zagrebu.

Ako je bilo koja odredba ovih Pravila programa u cijelosti ili djelomično nevažeća ili postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, time se ne poništava valjanost ostalih odredbi Pravila programa ili Pravila programa kao cjeline. Svaka nevažeća odredba zamijenit će se razumnom odredbom koja je dopuštena zakonom i najbliže odgovara poslovnoj svrsi izvorne odredbe.

Zatvori
Prijava
Zatvori
Košarica (0)

Nema proizvoda u košarici. Nema proizvoda u košarici.