Opći uvjeti sudjelovanja na radionicama

NAŠI PODATCI

Mi smo LIVELY ROASTERS d.o.o., Vrsarska ulica 2, Zagreb, OIB 48618475184, te pod nazivom Mireille Aromatherapy (dalje u tekstu: „Lively“, „mi“, „naše“, „svoje“) organiziramo radionice uživo i online, a koje se bave edukacijom iz područja kozmetologije i kliničke aromaterapije.

Ovi Opći uvjeti sudjelovanja na radionicama (dalje u tekstu: „Opći uvjeti“) namijenjeni su i primjenjuju se na sve sudionike radionica uživo i online, bilo da ste sami kupili ulaznice i sudjelujete na radionici ili sudjelujete u nečije ime na radionici (dalje u tekstu: „sudionik“, „Vi“, „Vaš“, „Vaše“).

Osim ovih Općih uvjeta, na Vas kao sudionike primjenjuju se, te ste se dužni pridržavati i Uvjeta kupovine i korištenja.

Kupnju ulaznica za sudjelovanje na radionicama moguće je izvršiti online na internetskoj stranici www.mireille.me ili uživo, odnosno na adresi našeg sjedišta.

Ako imate pitanja u vezi naših radionica, kao i pitanja u vezi ovih Općih uvjeta, slobodno nas kontaktirajte putem pismena na adresu našeg sjedišta ili putem elektroničke pošte na adresu: [email protected].

PRIHVAĆANJE OPĆIH UVJETA

Ovi Opći uvjeti predstavljaju pravno obvezujući ugovor između Vas kao sudionika radionice i nas (Lively-a) kao organizatora iste. Također, dužni ste osigurati da se sve druge osobe koje sudjeluju na radionici u Vaše ime pridržavaju ovih Općih uvjeta.

Ovi Opći uvjeti ujedno predstavljaju čitavi ugovor između Vas kao sudionika radionice i nas (Lively-a) kao organizatora, a u vezi Vašeg sudjelovanja na našoj radionici. No, važno je napomenuti kako osim ovih Općih uvjeta, na Vas kao sudionika radionice primjenjuju se, te ste se dužni pridržavati i Uvjeta kupovine i korištenja.

Odricanje od bilo koje odredbe Općih uvjeta ili Općih uvjeta u cijelosti nije dopušteno.

Molimo Vas da pažljivo pročitate Opće uvjete prije odluke o sudjelovanju na radionici, kao i prije kupnje ulaznica za sudjelovanje na radionici.

Označavanjem dedicirane izjave u sklopu obrasca za plaćanje na internetskoj stranici www.mireille.me u slučaju kupovine ulaznica internetskim putem, kao i kupnjom ulaznica uživo nakon što su Vam uručeni ovi Opći uvjeti na pregled i čitanje, smatra se da ste u potpunosti pročitali i razumjeli Opće uvjete, da ste u potpunosti upoznati i suglasni s Općim uvjetima, te da ćete pristupiti i sudjelovati na radionici u skladu s istima. Ugovor se smatra sklopljenim u trenutku kada zaprimite našu potvrdu o Vašoj kupnji ulaznica i sudjelovanju na radionici.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, iz bilo kojeg razloga, s ili bez posebne obavijesti, promijeniti ove Opće uvjete. Takve promjene ne utječu na prava i obveze nastale prije takvih promjena. Molimo Vas da redovito provjeravate Opće uvjete jer sve promjene postaju važeće danom objave na našoj internetskoj stranici www.mireille.me.

Ako niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne sudjelujete na našim radionicama.

Sudjelovanje na radionicama zabranjeno je osobama mlađim od 18 (osamnaest) godina.

VAŠE OBVEZE I PONAŠANJE NA RADIONICAMA

Kao sudionik radionice isključivo ste i jedino odgovorni za svu opremu i troškove potrebne za kupnju ulaznica i sudjelovanje na radionici, kao i za dolazak do, te odlazak s lokacije radionice, te smještaj za vrijeme trajanja radionice ako je primjenjivo.

Ako zakasnite na radionicu zbog bilo koje okolnosti, nismo dužni čekati s početkom radionice do Vašeg dolaska/pridruživanja, te Vam nismo obvezni vratiti uplaćeni novac za Vaše sudjelovanje na radionici.

Za vrijeme sudjelovanja na radionici uživo, dužni ste svoje osobne stvari držati stalno uz sebe i pod vlastitim nadzorom. Kao organizatori, nismo odgovorni za bilo kakvu štetu, gubitak ili krađu bilo koje Vaše stvari ili drugih predmeta koje ste donijeli na radionicu.

Bilo koji sadržaj koji Vam učinimo dostupnim na radionicama kroz tekstove, prezentacije, članke, brošure, letke, savjete, odgovore na pitanja, grafike, ilustracije, fotografije, videa, audio sekvence i drugo nisu nikako zamjena za savjete, dijagnozu ili liječenje Vašeg liječnika u slučaju bilo kakvih hitnih zdravstvenih stanja, problema ili pitanja. U navedenom slučaju, uvijek primarno i bez odgađanja potražite savjet svoga liječnika ili drugog kvalificiranog pružatelja zdravstvenih usluga.

Kao sudionik na radionici dužni ste pristupati i sudjelovati na istoj u skladu s ovim Općim uvjetima, kao i u skladu s primjenjivim propisima, posebno pravom Republike Hrvatske i Europske unije.

Na radionici možete sudjelovati isključivo u osobne i nekomercijalne svrhe.

Zabranjena ponašanja u vezi Vašeg sudjelovanja na radionici uključuju, ali nisu ograničena na:

 • sudjelovanje u aktivnostima koje su nezakonite, štetne, prijeteće, nasilne, vulgarne ili su na bilo koji drugi način sporne, te kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih sudionika, radnika Lively-a kao organizatora ili bilo koje treće osobe povezane s radionicom,
 • sudjelovanje u aktivnostima koje mogu rezultirati nastankom štete na bilo kojem dijelu mjesta (lokacije) gdje se radionica održava (uključujući vanjska područja i sve unutarnje zidove, podove, opremu i slično),
 • donošenje bilo kakve opreme ili predmeta opasne prirode,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, razmjenu i svako ostalo korištenje materijala i sadržaja koji su nezakoniti, štetni, uvredljivi, vulgarni, klevetnički ili su na bilo koji drugi način sporni, te kojima se narušavaju ili ugrožavaju prava i privatnost drugih sudionika, radnika Lively-a kao organizatora ili bilo koje treće osobe povezane s radionicom,
 • lažno predstavljanje, odnosno pružanje lažnih podataka o sebi,
 • bilo kakvo korištenje prava intelektualnog vlasništva u bilo kojem obliku bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima,
 • objavljivanje, prenošenje, slanje, primanje, razmjena, preuzimanje i svako ostalo korištenje bilo kojeg materijala i sadržaja s radionice u bilo koju neosobnu i komercijalnu svrhu ili na bilo koji način koji nije u skladu s odredbama ovih Općih uvjeta,
 • fotografiranje i / ili snimanje radionice, osim u slučaju izričite dozvole Lively-a,
 • bilo koje radnje kojima se narušava ili koje će dovesti do narušavanja održavanja i provedbe radionice,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja primjenjivog prava,
 • bilo koje radnje kojima se krši ili koje će dovesti do kršenja odredbi Općih uvjeta,
 • sve što prema mišljenju Lively-a šteti ili bi moglo štetiti ugledu Lively-a i njegovih partnera, klijenata, kupaca, drugih sudionika radionice i ostalih trećih strana s kojima je Lively povezan na bilo koji način.

U slučaju da kao sudionik radionice postupate na neki od zabranjenih načina, Lively zadržava pravo da Vam u bilo kojem trenutku, bez prethodne opomene, uskrati sudjelovanje na radionici. U tom slučaju Vam neće biti vraćen novac uplaćen za Vaše sudjelovanje na radionici.

PLAĆANJE

Cijena sudjelovanja na radionici bit će navedena na internetskoj stranici www.mireille.me, zajedno sa svim ostalim informacijama o radionici. Informacije o cijeni dostupne su i na upit (telefonskim putem, putem Email-a, upit uživo i slično).

Cijene su izražene u valuti EUR s uključenim PDV-om, osim ako je izričito navedeno drugačije. Cijenu za svaku radionicu definiramo po vlastitom nahođenju i odluci.

Radionicu je moguće platiti na jedan od sljedećih načina:

 • kartično plaćanje,
 • virmansko plaćanje,
 • gotovinsko plaćanje (samo za kupnju ulaznica u prostorijama Lively-a).

Svi detalji u vezi plaćanja radionica mogu se pronaći na internetskoj stranici www.mireille.me u dokumentu Uvjeti kupovine i korištenja.

OTKAZIVANJE, ODGODA ILI PROMJENA MJESTA ODRŽAVANJA RADIONICE I UVJETI POVRATA

Prijave za relevantnu radionicu nisu podložne promjenama, osim u skladu s uvjetima kako je navedeno u ovom naslovu.

Ako Vi osobno ne možete sudjelovati na radionici iz bilo kojeg razloga, a platili ste cijenu za sudjelovanje na radionici, možete nam se javiti na sljedeći broj 01/6535-182 ili poslati Email na sljedeću adresu [email protected] kako bi nas obavijestili o nemogućnosti Vašeg sudjelovanja i kako biste nam dali podatke osobe koja će sudjelovati na radionici u Vaše ime. Lively će tada izvršiti promjenu podataka i dozvoliti navedenoj osobi sudjelovanje na radionici u Vaše ime.

Ako ne možete pronaći zamjenu za sudjelovanje na radionici, molimo da nas o nemogućnosti sudjelovanja obavijestite najkasnije 48 sati prije održavanja radionice. U tom slučaju ćemo Vam vratiti puni iznos cijene plaćen za radionicu.

Lively zadržava pravo otkazivanja radionice ili promjene u smislu datuma, vremena, kao i mjesta (lokacije) održavanja radionice.

Lively će svakako nastojati osigurati da se radionice održe na dogovorene datume, u dogovoreno vrijeme i na dogovorenom mjestu (lokaciji), osim u slučaju iznimnih okolnosti kao što su na primjer bolest, nedovoljno registriranih sudionika ili druge nepredviđene okolnosti.

U slučaju otkazivanja ili promjene u smislu datuma, vremena, te mjesta (lokacije) održavanja radionice, Lively će o istome sudionike obavijestiti bez odgode, odnosno u što kraćem roku.

U slučaju otkazivanja ili promjene datuma, vremena, te mjesta (lokacije) održavanja radionice, kao sudionik moći ćete birati između sudjelovanja na alternativno organiziranoj radionici ili odustanka od sudjelovanja na radionici i prihvaćanja povrata uplaćene cijene za sudjelovanje na radionici.

U slučaju otkazivanja ili promjene datuma, vremena, te mjesta (lokacije) održavanja radionice, Lively sudionicima nije dužan i neće isplatiti nikakve naknade i / ili kazne za otkazivanje ili promjene, kao niti troškove koji eventualno mogu nastati sudionicima uslijed otkazivanja ili promjene u vezi održavanja radionice.

Odgovornost Lively-a u vezi s bilo kakvim otkazivanjem ili promjenom datuma, vremena, te mjesta (lokacije) održavanja radionice bit će isključivo ograničena na cijenu koju ste platili za sudjelovanje na radionici, te Lively nije odgovoran za nikakvu posljedično nastalu štetu i troškove.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Lively je vlasnik, odnosno nositelj svih prava intelektualnog vlasništva u vezi radionice.

Svi materijali korišteni na i u vezi radionice, kao što su prezentacije, tekstovi, brošure, letci, članci, te drugi tekstualni i vizualni materijali, a posebice formule za izradu kemijskih formulacija predstavljaju intelektualno vlasništvo Lively-a.

Prava intelektualnog vlasništva zaštićena su primjenjivim propisima Republike Hrvatske i Europske unije, ali i međunarodnim propisima i ugovorima.

Pristupom i sudjelovanjem na radionici, odnosno prihvaćanjem Općih uvjeta, obvezujete se kako ćete poštivati sve primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva, te kako nećete koristiti prava intelektualnog vlasništva bez dozvole nositelja prava i suprotno primjenjivim propisima.

Lively Vam ne daje nikakvo izričito ili prešutno pravo intelektualnog vlasništva u vezi materijala korištenih na i u vezi radionice, a posebice u vezi formula za izradu kemijskih formulacija.

Strogo je zabranjeno bez izričite pisane suglasnosti Lively-a:

 • BILO KAKVO PREUZIMANJE, POHRANJIVANJE, REPRODUCIRANJE, KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRENOŠENJE, OBJAVLJIVANJE, MODIFICIRANJE, REVIDIRANJE, JAVNO PRIKAZIVANJE ILI MIJENJANJE NA BILO KOJI DRUGI NAČIN MATERIJALA KORIŠTENIH NA I U VEZI RADIONICE,
 • korištenje ilustracija, fotografija, videa ili audio sekvenca ili bilo kakvih grafika odvojeno od bilo kojeg popratnog teksta,
 • brisanje ili izmjena obavijesti o pravima intelektualnog vlasništva ili drugim vlasničkim pravima na materijala korištenim na i u vezi radionice, a posebice u vezi formula za izradu kemijskih formulacija,
 • upotreba materijala korištenih na i u vezi radionice, a posebice u vezi formula za izradu kemijskih formulacija u komercijalne svrhe, bez stjecanja dozvole od Lively-a.

Svaka upotreba materijala korištenih na i u vezi radionice, a posebice u vezi formula za izradu kemijskih formulacija koja nije izričito dopuštena Općim uvjetima – krši Opće uvjete i može kršiti primjenjive propise u vezi intelektualnog vlasništva i drugih prava.

ODRICANJE OD JAMSTAVA I ODGOVORNOSTI TE NAKNADA ŠTETE

Lively i sve povezane treće strane s Lively-em, do najveće mjere dozvoljene propisima, odriču se svih jamstava, bilo iskazanih ili impliciranih, zakonskih ili bilo kojih drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na implicirana jamstva prodaje, nepostojanja povrede prava trećih strana i prikladnosti za određene svrhe.

Ne ograničavajući se na gore navedeno, Lively i s njim povezane treće strane, NE DAJU NIKAKVE IZJAVE ILI JAMSTVA o sljedećem:

 • da su radionice dostupne i prilagođene za sudionike na lokacijama izvan Republike Hrvatske,
 • da će radionice biti neprekinute i bez greške,
 • o povjerljivosti i tajnosti komunikacije, odnosno informacija, podataka ili materijala koje se prenose putem interneta ili bilo kojeg drugog oblika globalne komunikacijske mreže,
 • da su sve pružene informacije, podatci i materijali na radionici točni, pouzdani i potpuni,
 • da će bilo kakve smetnje ili nedostatci u vezi radionice biti odmah popravljeni ili uklonjeni,
 • da su bilo koji softver, usluga, lokacija, poslužitelj ili elektronička komunikacija na koje je smještena ili s kojima je povezana radionica (posebno online radionica) na bilo koji način, bez virusa ili bez drugih štetnih komponentni.

Koliko maksimalno dopuštaju primjenjivi propisi, Lively i s njim povezane treće strane nisu odgovorni za bilo kakvu štetu (običnu štetu, izmaklu dobit te neimovinsku štetu) nastalu zbog:

 • Vašeg pristupa i sudjelovanja ili nemogućnosti pristupa i sudjelovanja radionicama,
 • otkazivanja, promjene datuma, vremena i mjesta (lokacije) održavanja radionice,
 • oštećenja, gubitka ili krađe bilo koje Vaše stvari ili drugih predmeta koje ste donijeli na radionicu,
 • bilo kojeg sadržaja i materijala koji su učinjeni dostupnima na radionici,
 • Vašeg ponašanja ili radnji kao rezultata reakcije ili oslanjanja na bilo koji sadržaj i materijale objavljene na radionici,
 • gubitka prava i / ili zabrane Vašeg pristupa i sudjelovanja na radionici,
 • bilo kakvog ponašanja ili sadržaja pruženog od trećih strana na radionici, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakvo klevetničko, uvredljivo ili nezakonito ponašanje drugih sudionika, radnika Lively-a kao organizatora ili trećih osoba povezanih s radionicom,
 • bilo kojih drugih pitanja u vezi radionice i njezine provedbe.

Kao sudionik radionice pristajete nadoknaditi nastalu (stvarnu) štetu Lively-u i povezanim trećim stranama, te braniti i osloboditi odgovornosti Lively i povezane treće strane od bilo kakvih zahtjeva, šteta, gubitaka, troškova (uključujući razumne odvjetničke naknade), a koji nastaju izravno ili neizravno iz Vašeg kršenja odredbi ovih Općih uvjeta, odnosno Vašeg pristupa i sudjelovanja na radionici.

Svaka obveza naknade štete u odnosu na Opće uvjete je trajna, odvojena i neovisna od ostalih naknada i nastavlja vrijediti i nakon prestanak važenja ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično ili prestanka Vašeg korištenja internetske stranice.

FOTOGRAFIRANJE I SNIMANJE RADIONICA

Molimo da budete svjesni kako su naše radionice javni događaji i kako ćemo možda neke od njih fotografirati i / ili snimati. Svi detalji u vezi snimanja i fotografiranja bit će Vam dostupni prethodno održavanju radionice, te Vas molimo da iste pažljivo pročitate.

Strogo je zabranjeno u osobne, a posebno neosobne i komercijalne svrhe fotografiranje i snimanje naših radionica od strane Vas – sudionika, osim u slučaju izričite dozvole Lively-a. Ljubazno Vas molimo da bez izričite dozvole Lively-a to ne činite, jer u suprotnom zadržavamo pravo da Vam u bilo kojem trenutku, bez prethodne opomene, uskratimo sudjelovanje na radionici.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA I PRIVATNOSTI

Informacije o privatnosti, odnosno informacije o tome kako Lively prikuplja, obrađuje i štiti osobne podatke, možete saznati u Izjavi o privatnosti na sljedećoj poveznici: https://mireille.me/privatnost/.

ZAVRŠNE ODREDBE

Na ove Opće uvjete primjenjuje se pravo Republike Hrvatske i pravo Europske unije, u mjeri u kojoj je isto primjenjivo uzimajući u obzir članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji.

Sve eventualne sporove nastale iz ovih Općih uvjeta ili njegovih promjena, Lively i sudionik će nastojati riješiti mirnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rješavanja bit će nadležan sud u Zagrebu.

Ako je bilo koja odredba ovih Općih uvjeta u cijelosti ili djelomično nevažeća ili postane u cijelosti ili djelomično nevažeća, time se ne poništava valjanost ostalih odredbi Općih uvjeta ili Općih uvjeta kao cjeline. Svaka nevažeća odredba zamijenit će se razumnom odredbom koja je dopuštena zakonom i najbliže odgovara poslovnoj svrsi izvorne odredbe.

Verzija 1, svibanj 2023. godine, Zagreb

Zatvori
Prijava
Zatvori
Košarica (0)

Nema proizvoda u košarici. Nema proizvoda u košarici.